^Powrót na górę

 • 1 Sanatorium Oaza
  Sanatorium Uzdrowiskowe Ośrodek Rehabilitacji i Odnowy Biologicznej "OAZA" sp. z o.o.
 • 2 Gabinet odnowy Marilyn Monroe
  Masaż podwodny, hydromasaż powietrzny z chromatoterapią i muzykoterapią.
 • 3 Grota solna
  1 seans w grocie solnej dostarcza organizmowi tyle pierwiastków i mikroelementów, ile 2-dniowy pobyt nad morzem.
 • 4 Tężnie nocą
  Inowrocławskie tężnie nocą. Piękne o każdej porze roku.
 • 5 Złota Sala
  Miejsce spotkań nie tylko bliskich krewnych, przyjaciół, ale również znajomych ze szkolnej ławy.


 

Klauzula Informacyjna dla Pacjentów Sanatorium Uzdrowiskowego "OAZA"

 

Zgodnie z Art.13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE L 119 z 04.05.2016 r.) informuję, że:

1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Sanatorium Uzdrowiskowe, Ośrodek Rehabilitacji i Odnowy Biologicznej "OAZA" sp. z o.o. z siedzibą w Inowrocławiu (88-100)
    przy ul. Świętokrzyskiej 76.

2. kontakt z Administratorem Danych Osobowych - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu świadczenia usług medycznych - na podstawie Art.6, ust. 1, lit. c   wyżej wym. rozporządzenia.

4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie  podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres w obowiązkowym okresie przechowywania dokumentacji, ustalanym zgodnie z odrębnymi przepisami.

6. posiada Pani/Pan prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania oraz ograniczenia przetwarzania.

7. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

8. podanie danych osobowych jest obowiązkowe na mocy przepisu prawa.

 

                                                                                                                             Administrator Danych Osobowych

 

Klauzula Informacyjna dla Gości hotelowych, osób wypożyczających sprzęt,

                                              korzystających z odnowy biologicznej

 

Zgodnie z Art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. U. UE L 119 z 04.05.2016 r. ) informuję, że:

1 administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Sanatorium Uzdrowiskowe, Ośrodek Rehabilitacji i Odnowy Biologicznej " OAZA" sp. z o.o. z siedzibą w Inowrocławiu,
   przy ul. Świętokrzyskiej 76.

2. kontakt z Administratorem Danych Osobowych - oaza@oazasanatorium.pl

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu korzystania z usług hotelowych, wypożyczalni sprzętu, korzystania z odnowy biologicznej - na podstawie Art. 6, ust.  1, lit. b   wyżej
    wym. rozporządzenia.

4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty uczestniczące w realizacji
    usług.

5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w obowiązkowym okresie przechowywania dokumentów, ustalonym zgodnie z odrębnymi przepisami.

6. posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych,  ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych.

7. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

8. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji usługi/umowy.

 

                                                                                                                         Administrator Danych Osobowych

 

Klauzula Informacyjna dla kandydatów do pracy

 

Zgodnie z Art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. U. UE L 119 z 04.05.2016 r.) informuję, że:

1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Sanatorium Uzdrowiskowe, Ośrodek Rehabilitacji i Odnowy Biologicznej "OAZA" sp. z o.o. z  siedzibą w Inowrocławiu (88-100)
    przy ul. Świętokrzyskiej 76.

2. kontakt z Administratorem Danych Osobowych - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu aktualnej i przyszłych rekrutacji - na podstawie Art. 6. ust. 1, lit. a   wyżej wym. rozporządzenia.

4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres tej i przyszłych rekrutacji.

5. posiada Pani/Pan prawo dostępu swoich danych osobowych, prawo do sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu, do cofnięcia zgody
    w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

6. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy wyżej wym. rozporządzenia.

7. podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa a w pozostałym zakresie jest inne.

 

Składającego  CV Administrator prosi, aby w swoim  CV zawrzeć klauzulę o treści:

"Zgodnie z Art. 6, ust. 1, lit. a   ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. U. UE L 119 z 04.05.2016 r.)

  wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji.

  Jednocześnie oświadczam, że:

 - moje dane osobowe przekazuję dobrowolnie i świadomie,

 - zostałam/em poinformowana/y o przysługującym mi prawie dostępu do treści tych danych, prawie do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia

   przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu, cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem

   przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem".

 

Nie umieszczenie wyż. wym. klauzuli skutkować będzie nie rozpatrzeniem oferty pracy.

 

                                                                                                               Administrator danych osobowych

 

Klauzula Informacyjna dla Kontrahentów

                  

Zgodnie z Art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. ( Dz. U. UE L 119 z 04.05.2016 r.) informuję, że:

1. administratorem Pani / Pana danych osobowych jest: Sanatorium Uzdrowiskowe, Ośrodek Rehabilitacji i Odnowy Biologicznej "OAZA" sp. z o.o. z  siedzibą w Inowrocławiu (88-100)
    przy ul. Świętokrzyskiej 76.

2. kontakt z Administratorem Danych Osobowych - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

3. Pani / Pana dane osobowe w celu realizacji umowy przetwarzane będą na podstawie Art. 6. ust. 1, lit. b   wyżej wym. rozporządzenia.

4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

5. Pani / Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres trwania umowy oraz w obowiązkowym okresie przechowywania dokumentów, ustalanym zgodnie z odrębnymi przepisami.

6. posiada Pani / Pan prawo dostępu do swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu.

7. ma Pani / Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna  Pani / Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani / Pana  dotyczących narusza przepisy wyżej wym.
    rozporządzenia.

8. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych spowoduje niemożność realizacji umowy.

 

 

 

                                                                                                                        Administrator Danych Osobowych

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2013 Oaza sanatorium